Přeskočit na obsah

Nová Elevatie

Nová Elevatie je hlavním městem Městského státu Elevatia a rovněž i jejím jediným stále osídleným městem. Díky tomu je centrem vlády a celkových administrativních, ubytovacích i komerčních prostor.

An artistic depiction of the virtual version of New Elevatia city.

Město se nachází uvnitř území České republiky a zároveň je nad svou přirozenou nadmořskou výškou, díky faktu, že je ve skutečnosti umístěné ve vzduchu. Tak dochází k tomu, že je ohraničenou Českou republikou nejen ze všech stran, ale rovněž zeshora i zdola, je tedy kompletně obklopené svým větším sousedem.

Nová Elevatie má v současnosti populaci tří občanů. Mezi roky 2021 a 2022 došlo k nárůstu populace o celých 50%. Po tomto současném skokovém období růstu se však očekává, že se obyvatelstvo pro nejbližší budoucnost stabilizuje.

Nynější podoba města se utvořila v pozdní části roku 2021. Sice se tu nacházela dřívější infrastruktura, ta však neodrážela žádné předchozí nároky na případnou samostatnost. Nejbližší zmínky mluví o tom, že první osadníci obydleli oblast ve druhé polovině 20. století, přesněji v sedmdesátých letech, v době, kdy celá okolní krajina prožívala rozvojový a populační rozkvět. Původní osada byla vedena předky Lady Lucie, kdy představovala skromnou leč živoucí oblast se zdravou populací. Nikdy se však nepokoušela o žádné oficiální uznání své existence z vnějšku. A jak čas plynul, tak docházelo k pozvolnému úbytku místní populace i významu, až se nakonec dostala na pokraj opuštění. Tehdy vyslyšeli současní vládci, Lady Lucie a Lord Daniel, volání kraje po novém životě. Jejich staré osídlení, původní Elevatie, živořilo díky nedostatku zdrojů a prostoru pro zdržení své populace, a tak bylo učiněno nelehké rozhodnutí k migraci do nové oblasti. Zde položili základy městu, z něhož nakonec vzešla Nová Elevatie.

Nová Elevatie je rozdělena na 6 administrativních čtvrtí - obchodní, zemědělskou, skladištní, průmyslovou a na dvě rezidenční. Díky své malé rozloze je většina čtvrtí propojená jedinou průjezdnou silnicí, a jen zemědělská oblast zůstává stranou hlavní infrastruktury.

Od června 2022 existuje Nová Elevatie také ve své větší a idealizované virtuální formě, která je však propojena s fyzickým prostorem. Virtální verze města slouží k lepší reprezentaci a poskytuje také bezpečnost tomu skutečnému.

Virtuální mapa Nové Elevatie

This is our interactive map of New Elevatia in its virtual version.
You can click over various parts of this map to see more information about all the districts of Elevatia.

Virtual map of New Elevatia
Residential District Sharka Residential Palatial District Industrial District Commercial District Agricultural District Warehouse District

Rezidenční čtvrť Šárka

Jedna ze 2 rezidenčních čtvrtí Nové Elevatie. Tato ctí naši vznešenou princeznu.

Palácová rezidenční čtvrť

Jedna ze 2 rezidenčních čtvrtí Nové Elevatie. Tato je místem vladařského paláce.

Průmyslová čtvrť

Naše průmyslová čtvrť představuje důležitou součást města. Spojuje většinu ostatních čtvrtí a obsahuje důležitá zařízení pro městskou údržbu a průmysl. Také je vstupním bodem díky výtahu, jenž vede na povrch, kde začíná sousední země Elevatie, Česká republika.

Obchodní čtvrť

Obchodní čtvrť je centrem vlády i zábavy. Provádí se zda ta nejdůležitější rozhodnutí, zároveň však poskytuje mnoho možností pro volnočasové aktivity obyvatel. Je to skutečné centrum města.

Zemědělská čtvrť

Místo pro zemědělství a potravinářskou výrobu. Tato čtvrť poskytuje Elevatii vše nezbytné pro nakrmení populace.

Skladištní čtvrť

V této čtvrti se nachází prostory ke skladování městského zboží.

CZ