Přeskočit na obsah

Státní symboly

Jako každý národ i Elevatie užívá různé státní symboly. Zde se o nich dozvíte více, včetně jejich užití, původu a významu.

Státní vlajka

Hlavní tělo elevatijské vlajky je tvořeno dvěma vodorovnými pásy - oranžovým a fialovým. Ty představují spojení dvou rodových linií Lady Lucie (fialová) a Lorda Daniela (oranžová) během Dne sjednocení, ještě před založením Elevatie. Ve středu vlajky jsou pak dále dva šestiúhelníky v negativních barvách vůči horizontálním pásům. Ty představují symbolické vrstevnice poukazující na specifickou geografickou pozici Elevatie nad zemí.

Erb

Erb je symbolem hlásajícím elevatijskou svrchovanost a je tak užíván v různých komunikačních prostředcích k označení jejich oficiality.

Štít uprostřed pracuje s motivem státní vlajky - oranžový a fialový vodorovný pás se dvěma vystředěnými vrstevnicemi v negativu.

Štít je nesen dvěma medvědy, kteří odkazují na medvědy, jednoho hnědého, jednoho béžového, žijící v Elevatii.

Helma nad štítem představuje elevatijské hodnoty ušlechtilosti a rytířství, jež jsou důležité pro národní identitu.

A v samém spodku je standarta, jež zůstává symbolicky prázdná, čímž značí, že historie Elevatie se stále teprve píše.

CZ