Přeskočit na obsah

Vláda

Portrét Lady Lucie a Lorda Daniela, současných vládců Elevatie.

Městský stát Elevatie je diarchystickou konstituční monarchií. To znamená, že má dva společné vládce (ti tak tvoří diarchii nebo-li diumvirát) se šlechtickým postavením, kteří jsou ale vázáni ústavou. Vládci jsou titulování jako Lady a Lord, v závislosti na pohlaví, a soustřeďují veškerou výkonnou, právní a soudní moc. Diarchie nicméně není podmínkou vlády, neboť ústava údává, že kdokoliv s titulem Lady nebo Lord má nárok účastnit se vlády. To znamená, že v danou chvíli může být dle situace méně i více vládců najednou. Tyto tituly jsou pak předávány v rodinné linii. V případě, že neexistuje žádný přímý následník může být monarcha zvolen Elevatijskymi občany. Tituly Lady a Lord jsou doživotní, s výjimkou dobrovolné abdikace. Lady a Lord také mohou podle uvážení delegovat svou moc na ostatní občany.

Navzdory tomu, že jde o monarchii, tak je Elevatie postavena na principech značných osobních svobod a práv, které občanům garantuje ústava.

Současní vládci jsou Lady Lucie a Lord Daniel, zakladatelé našeho městského státu.

Vládní odbory

Elevatijská vláda pracuje s mnoha aspekty našeho národa. Z tohoto důvodu se postupně zavádí jednotlivé odbory. Ty můžete navštívit po rozkliknutí v bočním menu.

CZ