Virtuální mapa Nové Elevatie

This is our interactive map of New Elevatia in its virtual version.
You can click over various parts of this map to see more information about all the districts of Elevatia.

Virtual map of New Elevatia
Residential District Sharka Residential Palatial District Industrial District Commercial District Agricultural District Warehouse District

Rezidenční čtvrť Šárka

Jedna ze 2 rezidenčních čtvrtí Nové Elevatie. Tato ctí naši vznešenou princeznu.

Palácová rezidenční čtvrť

Jedna ze 2 rezidenčních čtvrtí Nové Elevatie. Tato je místem vladařského paláce.

Průmyslová čtvrť

Naše průmyslová čtvrť představuje důležitou součást města. Spojuje většinu ostatních čtvrtí a obsahuje důležitá zařízení pro městskou údržbu a průmysl. Také je vstupním bodem díky výtahu, jenž vede na povrch, kde začíná sousední země Elevatie, Česká republika.

Obchodní čtvrť

Obchodní čtvrť je centrem vlády i zábavy. Provádí se zda ta nejdůležitější rozhodnutí, zároveň však poskytuje mnoho možností pro volnočasové aktivity obyvatel. Je to skutečné centrum města.

Zemědělská čtvrť

Místo pro zemědělství a potravinářskou výrobu. Tato čtvrť poskytuje Elevatii vše nezbytné pro nakrmení populace.

Skladištní čtvrť

V této čtvrti se nachází prostory ke skladování městského zboží.